𝗟𝗲𝗻𝗼𝘃𝗼 𝗟𝗮𝗽𝘁𝗼𝗽 𝗦𝟭𝟰𝟱 𝗶𝟱-𝟭𝟬𝘁𝗵 𝗴𝗲𝗻𝗲𝗿𝗮𝗰𝗶𝗷𝗲 - 𝘀𝗮𝗺𝗼 𝟵𝟵𝟵𝗞𝗠

SSD Interna Memorija

Kada su se pojavili na tržištu SSD diskovi su napravili pravu revoluciju. Flash memorija kod SSD diskova je znatno brža od prijašnjih HDD rješenja. Kupovinom računara ili dogradnjom postojećeg osvježavate vaš računar i ubrzavate do 10 puta.

Kategorije